Rouwverwerking

ROUWVERWERKING
Vroeg of laat krijgen we met rouwverwerking te maken. Het verliezen van een ouder, partner, een dierbare of zelfs een kind is een ingrijpende gebeurtenis. Daar hoort een periode van rouw bij. Dat is heel natuurlijk.

Rouwverwerking

Er zijn allerlei schema’s en theorieën over hoe rouw verloopt.  Maar hoe de periode van rouw verloopt is persoonlijk. Over het algemeen komen mensen goed door de periode van rouw heen. Verdrietig zijn en er over praten is vaak afdoende.
Maar soms hakt een verlies er zo in dat je uit je evenwicht raakt en angstig of somber wordt. Dan is het goed om een gesprek met een therapeut te overwegen.

GESPREKKEN
Gesprekken met een therapeut kunnen je helpen bij het verwerken van je verlies. Kwalitatief goede aandacht krijgen voor je verdriet zal je helpen je evenwicht te hervinden. Jou gevoel bepaalt wanneer je dat hervonden evenwicht bereikt hebt.

Rouwverwerking

Afhankelijk van wie je verloren hebt, en de mate waarin je bent aangedaan bepalen welke rol het verlies zal spelen in je verdere leven.  Hoe dichterbij de overledene tot jou stond hoe langer een dergelijk verlies een rol zal spelen.

ZIEKTE EN ROUWVERWERKING
Wanneer een van je ouders, een kind of je partner ongeneeslijk ziek is gaat er al een uitdagende periode vooraf aan het uiteindelijk verliezen van deze dierbare. Dat kan ook een reden zijn om af en toe met een therapeut van gedachte te wisselen.

TOT SLOT
Hoewel je er misschien tegenop ziet om met een vreemde over rouwverwerking te praten zal je zien dat je snel op je gemak bent en dat het je uiteindelijk zal helpen je evenwicht te bewaren of te herwinnen.
Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Je hebt geen verwijzing nodig.
Heb je vragen? Stel ze gerust. Ik help je graag.

Rouwverwerking