Familieconflicten

FAMILIECONFLICTEN
Familieconflicten of familieruzies komen in de beste families voor. Vaak lossen ze zich vanzelf weer op. Het kunnen echter ook complexe ruzies zijn die lang voortduren. Bijvoorbeeld wanneer de familieband op de achtergrond een verzwarende rol speelt.
Soms zijn ingrijpende gebeurtenissen de oorzaak. Maar ook lang sluimerende ergernissen kunnen de boel doen ontploffen. Dat het om familie gaat maakt vaak dat je extra begrip verwacht. En juist omdat het familie is raakt het je vaak harder dan wanneer je een conflict met een buitenstaander hebt.

Familieconflicten Familieruzie

Wat ook niet helpt is wanneer andere familieleden partij kiezen. Je voelt je dan gesterkt om je hakken nog dieper in het zand te zetten. Of je voelt je nog meer gekwetst als andere familieleden zich tegen jou keren.

AANPAK
Om te beginnen kunnen er gesprekken plaatsvinden waarbij beide partijen aanwezig zijn. Ieder kan zijn kant van het verhaal vertellen. En de ander wordt uitgenodigd daar op te reageren. Ik zal als onafhankelijke getuige het evenwicht bewaken zodat een ieder zijn verhaal ongestoord kan doen. We maken daartoe enkele afspraken voordat we het gesprek beginnen.

Familieruzie familieconflict

Er zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Ook kan het zijn dat er andere familieleden een rol spelen in de ruzie. In overleg worden die dan ook bij de gesprekken betrokken.

INDIVIDUEEL
Soms komt tijdens gesprekken naar voren dat een traumatiserende gebeurtenis in het verleden een rol speelt. Dat pijn uit het verleden de huidige houding naar familie toe beïnvloed. Dat zal ik dan benoemen en voorstellen om individueel af te spreken. Dan gaan we eerst aandacht besteden aan deze negatieve bagage. Daarna gaan we weer verder met gemeenschappelijke gesprekken. Alles in overleg.

Familieconflict

TOT SLOT
Wanneer familiebanden gezond zijn geven ze energie en kracht. Graag help ik jullie om dat te bereiken. Wanneer het om meer dan twee familieleden gaat spreken we in overleg op locatie af.
Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Je hebt geen verwijzing nodig.
Hebben jullie vragen? Stel ze gerust. Ik help jullie graag.

Familieconflicten