Trauma

TRAUMA
Met het woord trauma wordt een onverwerkte gebeurtenis in het verleden bedoeld. Misschien heb je iets ingrijpends meegemaakt of zien gebeuren? Denk hierbij aan mishandeling, seksueel misbruik of bijvoorbeeld het verliezen van een dierbare. Bij een dergelijke ervaring horen emoties zoals verdriet, boosheid of angst. Dat is natuurlijk maar moet wel slijten met het verstrijken van de tijd. Worden de emoties echter niet minder dan spreken we van een trauma.

Trauma

SYMPTOMEN VAN EEN TRAUMA
Symptomen van een trauma kunnen bijvoorbeeld nachtmerries, prikkelbaarheid en angst zijn. Stress, vermoeidheid en vermijdingsgedrag zijn anderen tekenen. Je hartslag en je bloeddruk kan hoger zijn. Daarnaast ligt depressie en soms verslaving op de loer.

Trauma

ONZE GESPREKKEN
De onverwerkte gebeurtenis stop je vermoedelijk liever weg. Toch is het voor je herstel van belang dat dit onderwerp kwalitatief goede aandacht krijgt. Dat moet gebeuren in het tempo dat voor jou comfortabel is. Graag leer ik je omgaan met je gevoelens en het verwerken van de traumatiserende gebeurtenis. De pijnlijke ervaring zal niet uit je geheugen verdwijnen maar het hoeft je leven niet meer negatief te beïnvloeden.

Trauma
TOT SLOT
Misschien lijkt het een hele stap om naar een therapeut te gaan en voel je enige weerstand. Je zal echter zien dat als we eenmaal in gesprek zijn je snel op je gemak bent.
Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Je hebt geen verwijzing nodig.
Heb je vragen? Stel ze gerust. Ik help je graag.

Trauma