Review Francis Spoelstra

Review Francis Spoelstra.
Op mijn verzoek heeft hoogleraar psychologie, de Hr. prof. dr. JGLC Lodewijks, gedurende een jaar mijn werk als psycholoog en relatietherapeut gemonitord en een aantal interventies beoordeeld. Het spreekt voor zich dat ik Professor Lodewijks zeer erkentelijk ben voor het beoordelen van mijn werk.

Een jaar lang op weg met Francis Spoelstra
Het minste dat je over Francis Spoelstra kunt zeggen is dat hij als therapeut intens bij zijn cliënten betrokken is. Zijn gesprekken en interventies zijn duidelijk gericht op het bereiken van resultaat. Hij luistert niet alleen goed naar zijn cliënten maar voert levendige gesprekken met hen, hierbij geholpen door een goed ontwikkeld inlevingsgevoel.

Francis is er een meester in om niet alleen te spiegelen wat zijn cliënten hem toevertrouwen maar ook en vooral om als interventietherapeut op te treden. Dat wil zeggen om in antwoord op en in interactie met zijn cliënt te interveniëren en te zoeken naar begaanbare en behulpzame wegen.

Uit zijn interventies komt naar voren dat hij kan bogen op adequate parate kennis van het menselijke functioneren, gecompleteerd door opgedane persoonlijke inzichten, soms mede ontleend aan de negatieve bagage uit de eigen levensgeschiedenis. Zijn ruime praktijkervaring deelt hij enthousiast met zijn cliënten teneinde de weg naar boven weer in te zetten.

Francis werkt vanuit een praktijkruimte aan huis in Leiden op de eerste verdieping. Opvallend is dat hij zichzelf hierbij in de hoek posteert terwijl zijn cliënten diagonaal tegenover hem plaatsnemen. In het eerste gesprek laat hij vooral de cliënt aan het woord om een benadering of interventietechniek te kiezen die het beste bij de persoon voor hem past. Het is duidelijk dat hij niet één therapievorm op alle cliënten loslaat maar steeds kiest voor die techniek waarvan hij denkt dat die het beste resultaat geeft. En dat is lang niet altijd eenvoudig.

Mensen zijn vaak kwetsbaar, uit hun evenwicht en soms radeloos als ze hem bezoeken. Niet zelden hebben ze andere hulpverleners bezocht en vertellen ze hem teleurstellende verhalen over wat daar gebeurde. Dat motiveert hem extra om het beste uit zichzelf te halen. Zoals Francis mij vertelde is de vergoeding van ondergeschikt belang maar wil hij goed presteren om een zo hoog mogelijk slagingspercentage te realiseren.

Zijn clientèle is heel divers. Doorverwezen door een andere hulpverlener of op eigen initiatief aangemeld. Van zwaar depressieve mensen mensen die gekweld worden door heftige angstervaringen tot hoogbegaafde ADHD-ers. Mensen die zichzelf bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt door traumatische ervaringen of na een persoonlijk verlies, soms door hun afwijkende identiteit of geaardheid, of door een verleden als adoptief kind. Zij komen allemaal voorbij en krijgen bij hem een warm en belangstellend onthaal.

Soms loopt een therapietraject niet zoals gewenst en blijft de cliënt steken waar hij was. In zulke gevallen wijzigt Francis enigszins van koers door een provocatieve benadering in te zetten in de meestal terechte verwachting om cliënt het nodige zetje in de goede richting te kunnen geven.

Als het om relatietherapie gaat nodigt hij niet zelden na een eerste gezamenlijke sessie één of beide partners individueel uit als hij vermoedt dat het ongewenste gedrag binnen een relatie mede voortkomt uit zaken die niets met de relatie van doen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trauma’s of een negatief zelfbeeld. Pas als die individuele zaken onder controle of geneutraliseerd zijn kan de therapie met de beide partners hervat worden. Dat gaat hem gelukkig, voor hem én zijn cliënten, goed af.

Tot slot: Na een jaar te hebben meegekeken in de praktijk van Francis Spoelstra kan ik hem van harte aanbevelen aan eenieder die hulp en ondersteuning zoekt bij het aanpakken van persoonlijke levenskwesties.

Hr. prof. dr. JGLC Lodewijks

Tilburg University