Prof. dr. Hans Lodewijks

Deze pagina is een compliment aan Prof. dr. Hans Lodewijks en beschrijft beknopt een deel van zijn professionele leven.

Prof. dr. Hans Lodewijks

• Hoogleraar Onderwijs & Opleidingspsychologie  en aansluitend hoogleraar Leer- en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit  van Tilburg.

Universiteit van Tilburg

• Medeauteur van 40 publicaties zie:
NARCIS – National Academic Research and Collaborations Information System

Data Archiving and Networked Services
klik afbeelding voor info

• Hoogleraar Onderwijs & Opleidingspsychologie  en aansluitend hoogleraar Leer- en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Universiteit Nijmegen

• Prof. dr. Hans Lodewijks is gehuwd met Dr. Meredith Sedney – Cardioloog

Prof. dr. Hans Lodewijks

• Directeur van het landelijk wetenschapsorgaan op het gebied van het onderwijs, het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs te Den Haag, voorheen SVO.  Het SVO is overgegaan in het NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

NWO

• Psychologisch advieswerk verricht voor het Aero Medical Expert Centre op Schiphol t.b.v. de keuringen van verkeers- en pleziervliegers.

AEC Medicals

• Vrijwilliger Nationale Vereniging de Zonnebloem, voorheen Stichting, met als inzet steun te bieden aan kwetsbare mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken.

Prof. dr. Hans Lodewijks

De Zonnebloem

• Vrijwilliger Het Gilde in Den Haag t.b.v. allochtone en autochtone Hagenaars van alle leeftijden.

Gilde Den Haag

• Vrijwilliger R.K. Parochie Sint Maarten Leidschendam.

• Werkte als Wetenschappelijk Hoofdmedewerker aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde cum laude.

• Publicatie: Op de Student Gericht – een bundel “opstellen” over leren en studeren. Het nieuwe leren – over wegen die naar beter leren leiden
J.G.L.C. Lodewijks – P.R.J. SimonsTilburg University Press, ISBN 9036196108

Prof. dr. Hans Lodewijks
Prof. dr. Hans Lodewijks

• Verrichtte wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

• Vervolgstudie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, specialisatie in de Researchmethodologie en Leer en Ontwikkelingspsychologie. Studeerde cum laude af.

Universiteit Amsterdam

• Hans Lodewijks is doctor in de Sociale Wetenschappen. . Bron en foto uit het Stadsarchief van Breda.

Prof. dr. Hans Lodewijks

 

• Studeerde psychologie aan de Rijks Universiteit Utrecht. Studeerde cum laude af.

Universiteit Utrecht

• Bezocht het gymnasium Augustinianum te Eindhoven.

Gymnasium Augustinianum

• Hans Lodewijks is geboren in Eindhoven.

Wapen Eindhoven